ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

გამოყენებითი კვლევები

კვლევები


 1. CO2 ლაზერის ფოკუსში ფრეონის შენაერთების დაშლის პროცესის შესწავლა და დაშლის
  შედეგად მიღებული პროდუქტების იდენტიფიცირება და ანალიზი.

 2. სხვადასხვა კონფიგურაციის ნაპერწკლური განმუხტვის (წერტილოვანი, წრფივი,
  ტოროიდული) საშუალებით გამონაბოლქვ აირებში NOx ნაერთების დაშლის
  ეფექტურობის განსაზღვრა და შედარებითი ანალიზი.

 3. რკალური-პლაზმური ღუმელის საშუალებით დაბალი ხარისხის ნახშირის წვის
  ეფექტურობის კვლევა და რეჟიმების შერჩევა.

 4. რკალური-პლაზმური ღუმელის საშუალებით სხვადასხვა ნივთიერების ნანოფხვნილების
  მიღება და მათი ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევა.

 5. რკალური-პლაზმური ღუმელის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციისათვის
  გამოყენების შესაძლებლობების კვლევა