ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

იმპულსური სისტემები


განყოფილების დაარსებიდან მიმდინარეობს იმპულსური კვლევები. დასაწყისში შეისწავლებოდა მკვრივი პლაზმური წარმონაქმნების ("გუნდების") ურთიერთქმედება. შემდგომ იმპულსური ლაზერის მეშვეობით სხვადასხვა ფიზიკური მოვლენები, მოგვიანებით კი იმპულსური დანადგარი გამოიყენება მავთულის აფეთქებისას მიმდინარე ფიზიკური მოვლენების შესასწავლად.
ასე რომ, დამუშავებულია იმპულსური პროცესებისათვის საჭირო ექსპერიმენტული მეთოდიკა და დაგროვილია სათანადო ექსპერიმენტული გამოცდილება.