ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

იმპულსური სისტემები

პარამეტრები და კვლევებიიმპულსურ დანადგარში შესაძლებელია დაგროვდეს 35 კილოჯოული ენერგია. იმპულსის ხანგრძლივობა რამდენიმე მიკროწამია. იმპულსურ დანადგარზე მიმდინარეობს მავთულის აფეთქების თანმდევი მოვლენების ფიზიკური კვლევები და აგრეთვე მიღებული შედეგების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობის დამუშავება.

მავთულის წყალში აფეთქებისას შეისწავლება:

  • მავთულის აფეთქება, როგორც იმპულსური წნევის წყარო.
  • იმპულსური წნევის წყაროს მიერ სისტემის რამდენიმე წერტილში ერთდროულად წნევის შექმნის შესაძლებლობა.
  • აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების ქიმიური და ნეიტრონულ-აქტივაციური ანალიზი.

გამოყენება

  • იმპულსური წნევის წყაროს შესაძლო გამოყენება ტექნოლოგიის დასამუშავებლად მანქანათმშენებლობაში.
  • რამდენიმე წერტილში წნევის შექმნის შესაძლო გამოყენება ტექნოლოგიის დასამუშავებლად სამთო-მომპოვებელ მრეწველობაში, კერძოდ, მოსაპირკეთებელი ქვების მისაღებად.