პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

Department of Plasma Physics

დარტყმითი ტალღის (SW) ექსპერიმენტები
Shock Wave (SW) Experiments
პუბლიკაციები
Publications
 1. Gakheladze L.R., Gelashvili G.V., Mdivnishvili M.O., Nanobashvili I.S., Nanobashvili S.I., Rostomashvili G.I.
  "Shock Wave Propagation in Gases under Subatmospheric Pressure"
  Proc. 1998 Int.Congr. Pl.Phys. and 25th EPS Conf. Fus. Pl. Phys., Praha, ECA, 22C, 2833-2836, 1998.


 2. Gakheladze L.R., Gelashvili G.V., Mdivnishvili M.O., Nanobashvili I.S., Nanobashvili S.I., Rostomashvili G.I.
  "Shock Wave Propagation in Gases under Subatmospheric Pressure"
  Czech. J. Phys., 49, 993, 1999.


 3. Nanobashvili S.I., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G.
  "Wave Propagation in Gases and Low Temperature Plasma under Subatmospheric Pressure"
  Proc. 29th EPS Conf. Pl. Phys. Contr. Fus.,Montreux, ECA, 26B, 1017-1020, 2002.


 4. Nanobashvili S.I., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G.
  "Shock Wave Propagation in Gases and Low Temperature Plasma under Subatmospheric Pressure"
  Czech. J. Phys., 53, No.9, p.785-790, 2003.


 5. G.Gelashvili, A.Gongadze, A.Kiladze, Nanobashvili S.I.
  "The Use of Surface Discharge in Plasma-Chemical Experi¬ments"
  Patent GE P 2005 4040 B, GE Tbilisi, 2005.


 6. G. Gelashvili, M. Mdivnishvili, I. Nanobashvili, Nanobashvili S.I., G.Rostomashvili
  "Axial Flows of Plasma in Toroidal Spark Discharge"
  In Proc. 28th Int.Conf. Ph. Ion. Gas. (ICPIG’28), July 15-20, 2007, Prague, p.2292-2294, 2007.


 7. G. V. Gelashvili, M. O. Mdivnishvili, I. S. Nanobashvili, Nanobashvili S.I., Rostomashvili G.
  "Research of Shock Waves Near to the Area of Cumulation"
  arXiv:0911.0099v, 2009.


 8. Nanobashvili S., G.Gelashvili, M.Mdivnishvili, I.Nanobashvili, G.Rostomashvili
  "Toroidal Shock Wave Dynamics Near the Area of Cumulation"
  In Proc. 25th Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, June 18-21, 2012.


 9. S.Nanobashvili, G.Gelashvili, M. Mdivnishvili, I.Nanobashvili, G.Rostomashvili, G.Tavxelidze
  "Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakli Ionized Plasma"
  In Proc. 26th Symposium on PlasmaPhysics and Technology SPPT 26th, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2014.


 10. S.Nanobashvili, G.Gelashvili, M. Mdivnishvili, I.Nanobashvili, G.Rostomashvili, G.Tavxelidze
  "Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakli Ionized Plasma"
  Plasma Physics and Technology, V1, N2, p.93, 2014.

 11. E.M.Barkhudarov, M.O.Mdivnishvili, M.I.Taktakishvili, I.S.Sokolov et al.
  "Shoke wave dissipation in the decaying plasma of the laser-produced spark in air"
  Proc. Int. Conf. of Plasma Physics, Lausana, Switzerland, P32-1, p.396, 1984.


 12. Бархударов Е.М., Мдивнишвили М.О., Тактакишвили М.И. и др.
  "Образование кумулятивных струй при взаимодействии ударных волн"
  Писма в ЖТФ, 15, В10, с.50-55, 1989.


 13. E.M.Barkhudarov, M.O.Mdivnishvili, M.I.Taktakishvili, I.S.Sokolov et al.
  "Mach reflection of a ring shock wave from the axis of symmetry"
  J. Fluid Mech., v.226, p.497-509, 1991.


 14. E.M.Barkhudarov, M.O.Mdivnishvili, M.I.Taktakishvili, I.S.Sokolov et al.
  "Cumuliative quasi-spherical converging shock wave "
  Proc., Inter. Conf. Phen. in Ionizes Gases, Pisa, Italy, v.6, p.1467, 1991.