პუბლიკაციები, 2009 წელი
Publications, 2009 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Vector-Field Domain Walls.
By J.L. Chkareuli, Archil Kobakhidze, Raymond R. Volkas.
[arXiv:0901.0796 [hep-th]].
10.1103/PhysRevD.80.065008.
Phys.Rev. D80 (2009) 065008.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Observable n - anti-n Oscillations with New Physics at LHC.
By M.Adeel Ajaib, I. Gogoladze, Yukihiro Mimura, Q. Shafi.
[arXiv:0910.1877 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.80.125026.
Phys.Rev. D80 (2009) 125026.

Coannihilation Scenarios and Particle Spectroscopy in
SU(4)(c) x SU(2)(L) x SU(2)(R).

By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi.
[arXiv:0908.0731 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.80.095016.
Phys.Rev. D80 (2009) 095016.

Amelioration of Little Hierarchy Problem in SU(4)(c) x SU(2)(L) x SU(2)(R).
By Ilia Gogoladze, Mansoor Ur Rehman, Qaisar Shafi.
[arXiv:0907.0728 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.80.105002.
Phys.Rev. D80 (2009) 105002.

Type II Seesaw and the PAMELA/ATIC Signals.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0904.2201 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2009.07.035.
Phys.Lett. B679 (2009) 237-241.

Yukawa Unification and Neutralino Dark Matter in
SU(4)(c) x SU(2)(L) x SU(2)(R).

By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi.
[arXiv:0903.5204 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.79.115004.
Phys.Rev. D79 (2009) 115004.

CMSSM Spectroscopy in light of PAMELA and ATIC.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi, Hasan Yuksel.
[arXiv:0901.0923 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.79.055019.
Phys.Rev. D79 (2009) 055019.

Soft Probes of SU(5) Unification.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0811.1187 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.79.095022.
Phys.Rev. D79 (2009) 095022.

NMSSM and Seesaw Physics at LHC.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0809.0703 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2008.12.068.
Phys.Lett. B672 (2009) 235-239.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Standing gravitational waves from domain walls.
By Merab Gogberashvili, Shynaray Myrzakul, Douglas Singleton.
[arXiv:0904.1851 [gr-qc]].
10.1103/PhysRevD.80.024040.
Phys.Rev. D80 (2009) 024040.

Topological Solution to the Cylindrical Einstein-Maxwell Equations.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:0904.1685 [gr-qc]].
10.1142/S0218271809015308.
Int.J.Mod.Phys. D18 (2009) 1765-1771.

'Universal' FitzGerald Contractions.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:0807.2439 [gr-qc]].
10.1140/epjc/s10052-009-1108-x.
Eur.Phys.J. C63 (2009) 317-322.

Trapping of Nonlinear Gravitational Waves by Two-Fluid Systems.
By Merab Gogberashvili, Ramaz Khomeriki.
[arXiv:0808.1295 [gr-qc]].
10.1142/S0217732309032083.
Mod.Phys.Lett. A24 (2009) 2761-2768.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

The Eas Bursts - High Energy Extensive Air Showers Correlated in Time.817844
By T.T. Barnaveli, T.T. Barnaveli, Jr., N.A. Eristavi, I.V. Khaldeeva, A.P. Chubenko,
N.M. Nesterova.
[arXiv:0904.1944 [astro-ph.HE]], 2009

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"Comparative Analysis of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR and Tore Supra Tokamaks"
Physics of Plasmas, 16, 022309, 2009.

J Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, D.Sestak, A.Krivska, S.Nanobashvili
"EBE/ECE Radiometry on COMPASS Tokamak - Design and First Measurements"
In Proc. of the 18th Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas, Gent, Belgium, 24 - 26 June, 2009,
AIP Conference Proceedings, 1187, 473-476, 2009.

G. V. Gelashvili, M. O. Mdivnishvili, I. S. Nanobashvili, S. I. Nanobashvili, G. I. Rostomashvili
"Research of Shock Waves Near to the Area of Cumulation"
E-Print: arXiv: 0911.0099v, 2009.

M. Tagviashvili, V. Berezhiani
"The negative refractive index metamaterials as the aggregate of spherical particles or porous disposed in the different
ambient medium"
Metamaterials IV, ed. by Vladimir Kuzmiak, Peter Markos, Tomasz Szoplik, Proceedings of SPIE Vol. 7353
(SPIE, Bellingham, WA 2009) 73530O, 2009.

M. Tagviashvili
"Epsilon near zero limits in the Mie-scattering theory"
E-Print: arXiv: 0911.3305, 2009.პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili
"Formation and stability of solitary vortex structure in gas-discharge nonneutral electron plasma"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.13B, pp.94-101, 2009.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Jamlet R. Monaselidze, Maya T. Kiladze, Maya Z. Gorgoshidze, David G. Khachidze, Eteri M. Lomidze.
"Influence of Nano- and Microgram Quantities of Anticarcinogenic Porphyrin Cu(II)TOEPyP(4) on DNA
Thermostability in vitro."
Georgian Medical News, Tbilisi – New Yourk, v.10, 45-49 2009.
www.geomednews.org, www.viniti.ru

J.R. Monaselidze, S.V. Barbakadze, M.T. Kiladze, M.Z. Gorgoshidze, D.G. Khachidze and G.V. Majagaladze.
"Binding mechanism of the anticancerogenic metalloporphyrin Cu(II)TOEPyP(4) DNA in vitro."
JBPC, vol. 9, issue 3, pp. 127-129 2009.

Kiladze M., Gorgoshidze M., Monaselidze J., Jokhadze T, Lezhava T.
"Microcalorimetric Study of Human Blood Lymphocytes Culture at Presence of Cupper, Cadmium and Prostomax."
Georgian Medical News, Tbilisi – New Yourk, No.3, Iss.168, pp. 104-107, 2009.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19359734

Monaselidze J., Kiladze M, Gorgoshidze M, Khachidze D, Lomidze E.
"Influence of anticarcinogenic metalloporphyrin Cu(II)TOEPyP(4) on DNA thermostability in vitro."
Georgian Med News. 2009, Oct; (175): 57-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19893128

N. Sapojnikova, A. Thorne, F. Myers, D. Staynov, C. Crane-Robinson.
"The chromatin of active genes is not in a permanently open conformation."
J. Mol. Biology, 386, 290-299, 2009.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022283608015684?via%3Dihub

V. Bregadze, Gelagutashvili, K. Tsakadze.
"Thermodynamic Models of Metal Ion - DNA Interactions."
In:"Metal Complex DNA Interactions” (Eds. N. Hadjiliadis and E. Sletten, Blackwell Publishing Ltd, UK), Chap. 2, 31-53, 2009.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“Decommissioning of the research nuclear reactor IRT-M of the E. Andronikashvili Institute of Physics and creation of a new low-power nuclear facility on its basis”.
Georgian Engineering News, № 3, 2009, pp. 53-58 (2009).