პუბლიკაციები, 2010 წელი
Publications, 2010 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

$t-b-\tau$ Yukawa unification for $\mu < 0$ with a sub-TeV
sparticle spectrum.

By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1008.2765 [hep-ph]].
10.1007/JHEP12(2010)055.
JHEP 1012 (2010) 055.

New Fermions at the LHC and Mass of the Higgs Boson.
By Ilia Gogoladze, Bin He, Qaisar Shafi.
[arXiv:1004.4217 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2010.05.076.
Phys.Lett. B690 (2010) 495-500.

Color Triplet Diquarks at the LHC.
By Ilia Gogoladze, Yukihiro Mimura, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:1001.5260 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2010.02.068.
Phys.Lett. B686 (2010) 233-238.

CDMS II Inspired Neutralino Dark Matter in Flipped SU(5).
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:0912.5411 [hep-ph]].
10.1142/S0217732310034602.
Mod.Phys.Lett. A25 (2010) 3371-3379.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Anti-de-Sitter Island-Universes from 5D Standing Waves.
By Merab Gogberashvili, Douglas Singleton.
[arXiv:0904.2828 [hep-th]].
10.1142/S021773231003358X.
Mod.Phys.Lett. A25 (2010) 2131-2143.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek, D.Sestak, S.Nanobashvili
"Electron ciclotron-elctron Berstein wave emission diagnostics for the COMPASS tokamak"
In Proc. of the 18th Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics, Wildwood, New Jersey, USA,
16 – 20 May, 2010.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek, D.Sestak, S.Nanobashvili
"Electron ciclotron-elctron Berstein wave emission diagnostics for the COMPASS tokamak"
Rev. Sci. Instrum. 81, 10D911, 2010.

V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, J. Stockel, F. Zacek, S.Nanobashvili et al.
"Overview of the COMPASS diagnostics"
In Proc. 26th Symp. on Fusion Technology, SOFT 2010, 27 Sep.- 1 Oct. 2010, Porto, Portugal, P2-085, 2010.

M. Tagviashvili,
"Epsilon near zero limits in the Mie-scattering theory"
Physical Review A, 81, p. 045802, 2010.

M. Tagviashvili
"The aggregate of nanosized spherical particles in the different surrounding medium as the negative refractive index metamaterials"
Proceedengs of first international conference in nanochemistry and nanotechnology "Nano-2010",
Tbilisi, 23-24 March, 2010.

Berezhiani, V. I.; Mahajan, S. M. Shatashvili, N. L.
"Stable Localized Electromagnetic Pulses in Asymmetric Pair Plasmas"
J. Plasma Physics 76 (3&4), 467 (2010)

Berezhiani, V. I.; Mahajan, S. M. Shatashvili, N. L. Stable
"Optical Vortex Solitons in Pair Plasmas"
Phys. Rev. A, 81(5), 053812 (2010)

S.M. Mahajan, N.L. Shatashvili, R..Miklaszewski & K.I. Nikol’skaya
"Formation and Primary Heating of the Solar Coronal Structures"
EGU General Assembly 2010, 2-7 May, 2010,Vienna, Austria, p.15622 (2010)

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Teimuraz Lezhava, Jamlet Monaselidze and Tina Jokhadze.
"Heterochromatin and Aging. BMC Cell Biology."
http://www.biomedcentral.com/imedia/1634282982479503_article.pdf

Монаселидзе Дж.Р., Хавинсон В.Х., Горгошидзе М.З., Хачидзе Д.Г., Ломидзе Э.М., Джохадзе Т.А., Лежава Т.А.
"Влияние пептида бронхогена (Ala-Asp-Glu-Leu) на термостабильность ДНК."
БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ, 2010, Том 150, № 9, СЕНТЯБРЬ, 344-347
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=228087

TA. Trollope, N. Sapojnikova, A.W. Thorne, C. Crane-Robinson, F.A. Myers.
"Linker histone subtypes are not generalized gene repressors."
Biochim. Biophys. Acta, 1799, 642-652 2010.
https://doi.org/10.1016/j.bbagrm.2010.08.007

N. Asatani, M. Abuladze, T. Kartvelishvili, N. Kulikova, L. Asanishvili, H-Y. Holman, N. Sapojnikova.
"Response of antioxidant defence system to chromium (VI)-induced cytotoxicity in human diploid cells."
Biometals, 23, 161-172 2010.
https://doi.org/10.1007/s10534-009-9276-6

ვ. ბრეგაძე, ე. ღელაღუტაშვილი, ქ. წაქაძე, გ. მარგველაშვილი.
"პარკოსანი და მარცვლეული კულტურების მოყვანის ახალი ნანობიოლოგიური ტექნოლოგია."
ნანოქიმია, ნანოტექნოლოგიები, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თეზისების კრებული, ნანო-2010-NANO, თბილისი, 2010, გვ. 131-135.

ვ. ბრეგაძე, ს. მელიქიშვილი, ზ. მელიქიშვილი, გ. პეტრიაშვილი.
"ვერცხლის ნანონაწილაკების და ვერცხლის იონების გავლენა დნმ-ინტერკალატორების კომპლექსების
ოპტიკურ თვისებებზე."
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თეზისების კრებული, ნანო-2010-NANO, თბილისი, 2010, გვ. 136-140.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
J.B. Cliff, D.P. Frank, D.C. Gerlach, C.J. Gesh, W.W.Little, B.D.Reid, G.V.Tsiklauri (Pacific Northwest National Laboratory),
Sh. Abramidze, Z.Rostomashvili, G.Kiknadze, O. Dzhavakhishvili, G. Nabakhtiani (Andronikashvili Institute of Physics).
“Independet Verificationof Research Reactor Operation (Analysis of the Georgian IRT-M Reactor by the Isotope Ratio Method)”.
Presented at the 51st INMM Conference, July 11-15, 2010, Bulletin PNNL-SA-70508