პუბლიკაციები, 2011 წელი
Publications, 2011 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Spontaneously Generated Tensor Field Gravity.
By J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt, H.B. Nielsen.
[arXiv:1102.5440 [hep-th]].
10.1016/j.nuclphysb.2011.03.009.
Nucl.Phys. B848 (2011) 498-522.

Graviton as a Goldstone boson: Nonlinear Sigma Model for Tensor
Field Gravity.

By J.L. Chkareuli, J.G. Jejelava, G. Tatishvili.
[arXiv:1008.3707 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2010.11.068.
Phys.Lett. B696 (2011) 124-130.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

SO(10) Yukawa unification with $\mu <$ 0.
By Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Ün.
[arXiv:1107.1228 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2011.09.006.
Phys.Lett. B704 (2011) 201-205.

Sparticle Spectroscopy with Neutralino Dark matter from t-b-tau
Quasi-Yukawa Unification.

By Shahida Dar, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1105.5122 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.84.085015.
Phys.Rev. D84 (2011) 085015.

Higgs and Sparticle Spectroscopy with Gauge-Yukawa Unification.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1102.0013 [hep-ph]].
10.1007/JHEP06(2011)117.
JHEP 1106 (2011) 117.

Muons from Neutralino Annihilations in the Sun: Flipped SU(5).
By Muhammad Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi.
[arXiv:1101.0835 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.83.075017.
Phys.Rev. D83 (2011) 075017.

Direct and Indirect Detection and LHC Signals of Bino-Higgsino Dark Matter.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Yukihiro Mimura, Qaisar Shafi.
[arXiv:1012.1613 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.83.095007.
Phys.Rev. D83 (2011) 095007.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Thermodynamic Gravity and the Schrodinger Equation.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1008.2544 [gr-qc]].
10.1007/s10773-011-0727-9.
Int.J.Theor.Phys. 50 (2011) 2391-2402.

Localization of scalar and tensor fields in the standing wave braneworld
with increasing warp factor.

By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1105.1701 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2011.07.008.
Phys.Lett. B702 (2011) 276-280.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, J. Stockel, F. Zacek, S.Nanobashvili et al.
"Overview of the COMPASS diagnostics"
Fusion Engineering and Design, 86, 1227-1231, 2011.

I. Nanobashvili
"Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak"
E-Print: arXiv: 1206, 1186, 2011, submitted to Phys. Plasmas, 2011.

I. Nanobashvili, P.Beyer and S. Benkadda
"Investigation of Intermittent Burst and Turbulent Transport Characteristics in Tokamak Edge Plasma During Presence of Edge Transport Barrier – Modeling and Experiment"
submitted to Phys. Plasmas, 2011.

I. Nanobashvili
"Two-Stream Instability as a Mechanism for Toroidal Magnetic Field Generation in the Magnetosphere of Crab Pulsar"
E-Print: arXiv: 1110.0322, 2011.

V.P. Kortkhondjia
"Influence of Tube Material on the process at Wire Explosion in Water"
Ingeneering Physics, №3, 16-20, 2011.

Z. Yoshida and N.L. Shatashvili
"Beltrami structures in disk-jet system: alignment of flow and generalized vorticity"
ArXiv: 1105.5281 [astro-ph.GA] 26 May 2011

N.L. Shatashvili and Z. Yoshida
"Generalized Beltrami field modeling disk-jet system"
AIP Conf. Proc. 1392, 73-82 (2011)პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

V.P. Kortkhonjia
"Generation and Multiplication of High-voltage Pulse Voltage in Ferromagnetic Tube of Spiral Form"
Proc of Int. Science Conf. "Modern Issues of Applied Physics", 2011, March 30, Tbilisi, Georgia. Pp .76 - 80 , 2011.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

T. Lezhava, J. Monaselidze, T. Jokhadze, M. Gorgoshidze, M. Kiladze, M. Gaiozishvili.
"Remodeling of heterochromatin induced by heavy metals in extreme old age."
AGE, 33:433-438, 2011.
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11357-010-9185-1

Monaselidze, J. Khavinson, V. Gorgoshidze, M. Khachidze, D. Lomidze, E. Jokhadze, T. Lezhava, T.
"Effect of the Peptide Bronchogen (Ala-Asp-Glu-Leu) on DNA Thermostability."
Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Volume 150, Number 3, January 2011, pp. 375-377(3)
https://doi.org/10.1007/s10517-011-1146-x

Monaselidze, J. Lezhava T., Nemsadze G., Kikalishvili L., Ramishvili M.
"Extracellular Matrix Thermostability of Breast Gland Carcinoma."
Georgian Medical News, N6(195), 2011, pp. 88-91.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21778550

J. Monaselidze, G. Nemsadze, L. Kikalishvili, M. Gorgoshidze, D. Khachidze, M. Kiladze, E. Lomidze, M. Ramishvili.
"Chromatin Thermostability in Breast Carcinoma Tissue Composition."
Bulletin of the Georgian Georgian Academy of Sciences, V.5, No.2, pp. 81-84, 2011.
http://science.org.ge/old/moambe/5-2/92-95%20Monaselidze.pdf

Jamlet R. Monaselidze, Maya T. Kiladze, Maya Z. Gorgoshidze, David G. Khachidze, Vasil G. Bregadze,
Eteri M. Lomidze and Theimuraz A. Lezhava.
"Microcalorimetric Study of DNA-Cu(II)TOEPyP4 Porphyrin Complex."
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI: 10.1007/s10973-011-1669-4, 2011.
http://www.springerlink.com/content/g3241hj42h0173j7/

Monaselidze J.R., Gorgoshidze M.Z., Jokhadze T.A., Gaiozishvili M, Lezhava T.A.
"INFLUENCE OF TETRAPEPTIDE ON CHROMATIN THERMOSTABILITY."
Georgian Medical News, N5(194):68-70, 2011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21685526

J. Monaselidze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, M. Kiladze and E. Lomidze.
"Thermal characteristics of the blood of children with bronchopneumonia: a DSC study."
Journal of Biological Physics and Chemistry, V.11 (1), 26-29, 2011.
https://www.amsi.ge/jbpc/11111/11-1-abs4.htm

Lezhava T, Monaselidze J, Jokhadze T, Kakauridze N, Khodeli N, Rogava M, Bochorishvili T, Gorgoshidze M, Khachidze D,
Lomidze E, Tkemaladze J, Chichinadze K, Koridze M, Khukhuneishvili R, Zosidze N, Nagervadze M, Buadze T, Gaiozishvili M.
"Gerontology research in Georgia."
Biogerontology. 12, 2, 2011.
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10522-010-9283-6

T. Kartvelishvili, N. Asatiani, N. Sapojnikova, L. Asanishvili, I. Kalandadze, A. Tsikaridze.
"Temporal profile of oxidant/antioxidant balance in plasma at acute ischemic stroke."
The FEBS Journal,v.278, Supplement S1, p.265 2011.

N. Asatiani, T. Kartvelishvili, M. Abuladze, L. Asanishvili, N. Sapojnikova.
"Chromium (VI) can activate and impair antioxidant defense system."
Biol. Trace Elem. Res. 142, 388-397 2011.
https://doi.org/10.1007/s12011-010-8806-y

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Photodiffusion of Silver Nanoparticles on DNA and Medicine"
International Scientific Conference, Physical Research Methods in Medicine, Tbilisi, Pages 20-23., 2011.

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Jamlet R. Monaselidze, Zaza V. Jaliashvili, Temur B. Khuskivadze.
"Interaction of Silver Nanoparticles with DNA and Point Defects."
International Scientific Conference, Physical Research Methods in Medicine, Tbilisi, Pages 27-31., 2011.