პუბლიკაციები, 2021 წელი
Publications, 2021 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

J.L. Chkareuli
"Gauge Fields as Constrained Composite Bosons."
Physics Letters B 817 (2021) 136281/ Elsevier , Amsterdam/ 15.
10.1016/j.physletb.2021.136281.

R. Beradze, M. Gogberashvili, L. Pantskhava.
"Reflective black holes."
Mod. Phys. Lett., A 36, (2021) 2150200 / World Scientific/ 7.
10.1142/S021773232150200X.

R. Beradze, M. Gogberashvili.
"Can the Quasi-molecular Mechanism of Recombination Decrease the Hubble Tension?"
Phys. Dark Univ. 32 (2021) 100841/ Elsevier , Amsterdam/ 8.
10.1016/j.dark.2021.100841.

R. Beradze, M. Gogberashvili.
" Unexpected LIGO events and the Mirror World."
MNRAS 503, (2021) ) 2882/ Oxford Academics/ 6.
10.1093/mnras/stab685.

M. Gogberashvili, A. Gurchumelia
"Split Octonions and Triality in (4+4) Space."
PoSRegio394 (2021) ) 008 / SISSA/ 8.
10.22323/1.394.0008.

M. Gogberashvili
"Split-Quaternion Analyticity and (2+1)-Electrodynamics."
PoSRegio394 (2021) 007/ SISSA/ 8.
10.22323/1.394.0007.

M. Gogberashvili
"The Energy Meaning of Boltzmann's Constant."
Mod. Phys. Lett., B 35 (2021) 2150235/ World Scientific/ 5.
10.1142/S0217984921502353.

I.Gogoladze, K.S. Babu, C. Salih.
"Proton Lifetime in Minimal SUSY SU(5) in Light of LHC Results."
e-print, (2021) 14411 [hep-ph]/ Los_AlamosArxive/ 35.

Z. Kepuladze, M.Maziashvili.
"New take on the inflationary quintessence."
Phys. Rev. D 103 (2021) 6, 063540/ APS, Washington/ 11.
10.1103/PhysRevD.103.063540.

Yu.Verbetsky, M.Svanidze, D. Beznosko, P. Homola.
"On the possible method of identification of two probably cognate Extensive Air Showers."
PoS ICRC2021, (2021) 424/ SISSA/ 9.
10.22323/1.395.0424.

Yu.Verbetsky, M.Svanidze.
"Invitation to the Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory."
PoS ICRC2021, (2021) 4289/ SISSA/ 9.
10.22323/1.395.0942.

A.Gongadze, J. Jejelava, E. Tskhadadze et al.
(ATLAS Collaboration)
სტატიები შეიძლება ინახოს საერთაშორისო მაღალი ენერგიების საიტზე:
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+tskhadadze+and+date+2021.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

T.D. Kaladze, O. Őzcan, A. Yeşil, L.V. Tsamalashvili, D.T. Kaladze, M. Inc, S. Saĝir, K. Kurt.
"Shear flow-driven magnetized Rossby wave dynamics in the Earth’s ionosphere."
Zeitschrift fur Angewandte Mathematik and Physik ZAMP // 72, 130, (2021). 17p.
10.1007/s00033-021-01556-0.

V.I. Berezhiani, Z. Osmanov, S.M. Mahajan, and S.V. Mikeladze.
"Solitary structure formation and self-guiding of electromagnetic beam in highly degenerate electron plasma."
Physics of Plasmas 28, 052104, (2021). 7p.
10.1063/5.0046035.

განყოფილების 2021 წელს დასაბეჭდად გაგზავნილი სტატიები

Other Publications (Tu be published 2021)

S. Nanobashvili, Z. Beria, G. Gelashvili, G. Gogiashvili, I. Nanobashvili, G.Tavkhelidze, G. Van Oost.
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent Ultra-high Frequency Source."
წარდგენილია გამოსაქვეყნებლად ჟურნალში Bulletin of MPEI, 10p.

A.Yeşil, O. Özcan, M. Inc, S. Sağir, K. Kurt, L.V. Tsamalashvili, T.D. Kaladze, D.T. Kaladze.
"The change of the magnitude of the electric field vector (Ey/E0) in the ionosphere in the magnetic equator through"
Turkish Journal of Science & Technology, v. 16, #1, 31-38, 2021. 8p.

K. Kotorashvili, N.L.Shatashvili.
"Macro-Scale Fast Flow and Magnetic Field Generation in 2-Temperature RelativisticElectron-Ion Plasmas of Astrophysical Objects."
Astrophysics and Space Science (submitted, August 2021, under review after revision).

M. Gogilashvili, V. Loladze, N.L.Shatashvili, A.G. Tevzadze.
"Two-fluid MHD Description of Jets from Accretion Disks of YSOs."
Astrophys. Space Science (to be submitted 2021.

Dadiani E., Saralidze E., Tsiskaridze T., N.L.Shatashvili.
"Catastrophic Formation of Large-scale Flows and Magnetic Fields in Multi-Component Relativistic Gas of Astrophysical Objects."
(ამჟამად რეცენზირების პროცესშია), (to be submitted, 2021.)

სხვა შრომები

Other Publications

T. D. Kaladze, O. Özcan, A. Yeşil, L.V. Tsamalashvili, D.T. Kaladze, M. Inc, S. Sağir, K. Kurt.
"Shear flow-driven magnetized Rossby wave dynamics in the Earth’s ionosphere."
Zeitschrift für Angewandte Mathematik and Physik ZAMP, v. 72, #130 (17pp), 2021.
10.1007/s00033-021-01556-0.

G. Gelashvili, D. Gelenidze, D. Jishiashvili.
"SCANNING ELECTRON MICROSCOPY STUDY OF PLASMA SYNTHESIZED NANOPARTICLES."
Publication of Proceedings of the 6th International Conference. Tblisi. 2021.

Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Nanobashvili I.S., Tavkhelidze G.P., Van Oost G.
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic Trap from an Independent Ultrahigh Frequency Source."
Accepted for publication in Bulletin of MPEI, 2021.

Sulkhan Nanobashvili, Zurab Beria, Gela Gelashvili, George Gogiashvili, Irakli Nanobashvili, Giorgi Tavkhelidze,
Ivane Tsevelidze, Guido Van Oost.
"Ion-Sound Waves in UHF Discharge Plasma Injected in Open Magnetic Trap."
Accepted for presentation (2021)on 48th EPS Conference on Plasma Physics
Online Conference, will be held in Maastricht, Netherlands, 27.06.-01.07. 2022

M.Varavin, G.Zadvitsky, J.Zajac, V.Balner, V.Veselovsky, O.Shytkin P.Bilkova, V.Weincettl, F.Zacek, S.Mizrakhy,
V.Varavin, G.Ermak, S. Nanobashvili.
"The Sub-mm Unambigous Interferometer Consept for COMPASS-UPGRADE."
Proc. 46th International Conf. on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves
Online Conference, (oral presentation), 29.08.-03.09.2021, Chengdu, Sichuan, China. 2021.

M.Varavin, G.Zadvitskiy, J.Zajac, S.Mizrakhy, P.Nesterov, I.Nesterov, A.Varavin, G.Ermak, S.Nanobashvili.
"Sub-mm Interferometer Design (DIAG-021):
1) Conceptual Design Review;
2) Technical Aspects of the sub-mmInterferometer Design"

International Online Conference -COOMPASS-U Final Design Review - Institute of Plasma Physics CAS,
Prague, Czech Republic, April 13-16, 2021.

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

G. I. Japaridze, Hadi Cheraghi and Saeed Mahdavifar.
"Magnetic phase diagram of a spin-1/2 XXZ chain with modulated Dzyaloshinskii-Moriya interaction."
Physical Review E 104, 014134 (2021). 12p.
10.1103/PhysRevE.104.014134.

Mikheil Tsitsishvili, Titas Chanda, Matteo Votto, Pierre Fromholz, Marcello Dalmonte, Alexander Nersesyan.
"Phase diagram of Rydberg-dressed atoms on two-leg square ladders: Coupling supersymmetric conformal field theories on the lattice."
arXiv:2112.10421, 16 p. (also submitted to Physical Review B.) (2021).

Michael Sekania, Andreas Östlin, Wilhelm H. Appelt, S. B. Dugdale, and Liviu Chioncel.
"L-hole pockets of the Fermi surface of palladium revealed by positron annihilation spectroscopy."
Phys. Rev. B 104, 205102. (2021). P. 8.
10.1103/PhysRevB.104.205102.

Josef Ketels, Michael Leitner, Peter Böni, Christoph Hugenschmidt, Michael Sekania, Alyn D. N. James, Jakob A. E. Bonart,
Nico Unglert, Liviu Chioncel.
"Fermi Surface Modeling of Light-Rare-Earth Hexaborides using Positron Annihilation Spectroscopy."
Phys. Status Solidi (B) 2100151. p 6. (2021). .
10.1002/pssb.202100151.

Seydou-Samba Diop, George Jackeli and Lucile Savary.
"Anisotropic exchange and non-collinear antiferromagnets on a noncentrosymmetric fcc structure as in the half-Heuslers."
arXiv/2107.04906, 19p. (2021).

G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, Ts.A.Gavasheli.
"A study of the nature of the NMR signal in lithium ferrite upon exposure to a low-frequency magnetic field."
Physics of Metals and Metallography, Vol. 122, No. 9, p.839-844. 6p.(2021).
10.1134/S0031918X21090088.

G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, Ts.A.Gavasheli.
"NMR inversion echo analog in cobalt and lithium ferrite under the combined action of radiofrequency and magnetic pulse."
Magnetic Resonance in Solids, Vol. 23, No. 1, p. 21102.P.9.(2021).
10.26907/mrsej-21102.

G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori.
"Analogue of a single-pulse echo signal in cobalt, formed under the action of an additional magnetic video pulse."
Journal of Applied Spectroscopy. Vol. 88, No. 5, p.965–969.P.5. (2021).
10.1007/s10812-021-01266-5.

V.Licheli, E.N. Chikvaidze, T.A. Gavasheli, G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, M.E. Gogebashvili, N.I. Ivanishvili.
"Electron paramagnetic resonance method for dating of archeological sites in Georgian."
ISSN 2667-9787. Radiobiology and Radiation safety. Vol. 1, No. 5, p. 65-70. P.6. (2021).

T.Gavasheli, G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, G. Ghvedashvili.
"NMR spin echo study of domain wall pinning in lithium ferrite in combination with an additional magnetic video-pulse."
IEEE DIPED-2021 Proceedings, pp. 199-202. P.4. (2021).
10.1103/10.1109/DIPED53165.2021.9552256.

G.I.Mamniashvili ,T.O.Gegechkori, M.V.Janjalia, G.P.Ivanov.
"The effect of magnetic video-pulse on the 57Fe NMR single-pulse echo in lithium ferrite."
ISSN 1512-1461. Georgian Electronic Scientific Journals (GESJ): Phyics No. 1 (25), გვ. 52-57, p.6. (2021).

J. Aneli, G.Mamniashvili.
Applied Biopolymer Technology and Bioplastics ISBN9781003045458. (2021). ნიუ-იორკი, აშშ. Apple Academic Press. 10გვ.

Ц.А.Гавашели, Г.И.Мамниашвили, Т.О.Гегечкори.
"Аналог сигнала одноимпульсного эха в литиевом феррите, формируемый при воздействии дополнительного
магнитного видеоимпульса."
ФММ, 2022, том 128, № 1, с. 1-6. მიღებულია დასაბეჭდათ. P.6.

A.Peikrishvili, G.Tavadze, B.Godibadze,G.Mamniashvili, A.Shengelaya.
Advanced Materials, Polymers, and Composites ISBN 9781003105015. ნიუ-იორკი, აშშ. Apple Academic Press, 4 გვ. (2021).

Nino Asatiani, Marina Abuladze, Tamar Kartvelishvili, Mariam Osepashvili, Alexander Shengelaya, Dimitri Daraselia,
David Japaridze, Gia Khatisashvili, Tamar Varazi, Hoi‑Ying Holman, Nelly Sapojnikova.
"Copper (II) Ion Action on Soil Bacteria."
Water, Air, & Soil Pollution, 232 (2021). 355. P.13.
10.1007/s11270-021-05317-7.

Jishiashvili, Z.Shiolashvili, D. Jishiashvili, A. Chirakadze, N. Makhatadze.
"Growth of ZnO Microcrystals from Zn and Cu Chloride Precursors."
ISSN - 0132 – 1447. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 16, no. 2. (2021). p.6.

Gelagutashvili E.S., Bagdavadze N.V., D. Jishiashvili, Ginturi E.N., Gongadze A.D., Gogebashvili M.E., Ivanishvili N.I.
"Influence of metal ions after one year repeated irradiation of spirulina platensis."
Proceedings of ICANM 2021: 8th Inter. Conf. & Exhibition on Advanced and Nanomaterials.
Ottawa, Canada.ISSN 2667-9787. Radiobiology and Radiation safety.V.1 no2. (2021). p.6.

S Holenstein, F Hummel, Z Guguchia, S Kamusella, N Barbero, H Ogino, Z Shermadini, R Khasanov, A Amato, T Shiroka,
H-H Klauss, E Morenzoni, D Johrendt, H Luetkens.
"Pressure dependence of the superconducting and magnetic transition temperatures in Sr2VO3FeAs."
Phys. Rev. B 104, 104507 2021 American Physical Society. P 9. (2021).
10.1103/PhysRevB.104.104507.

L. Chkhartishvili, A. Mikeladze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, N. Jalabadze, N. Barbakadze, V. Kvatchadze, M. Darchiashvili,
K. Sarajishvili, L. Rurua, T.Kokaia, R. Tsiskarishvili.
"Boron Carbide Based Nanocomposites with Advanced Mechanical Properties."
Proceedings of ICANM 2021: 8th Inter. Conf. & Exhibition on Advanced and Nanomaterials.
August 9-11, 2021, Virtual Meeting. ISBN: 978-1-77835-030-6.P.(1-17), p.17. (2021).

ზ. მესტვირიშვილი, დ. გვენცაძე, ვ. კვაჭაძე,ა. მიქელაძე, ირ. ბაირამაშვილი, ზ. კოვზირიძე.
"11B4C და 11B4C-Zr11B2 - თვითშემზეთი კერამიკული მასალები ბირთვული რეაქტორის
მშრალი ხახუნის კვანძებისთვის."
კერამიკა და მოწინავე ტექნოლოგიები. თბილისი, საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია23. 2(46) ISSN 1512-0325 გვ.42-54. P.14. (2021).

Nadareishvili Malkhaz
"Impact of Complex Processing on the Photocatalytic Properties of Titanium Dioxide."
European Science Review, # 9-10, 2021. ISSN: 2310-5577, p. (252-256). p.6. (2021).

განყოფილების 2021 წელს დასაბეჭდად გაგზავნილი სტატიები

Other Publications (Tu be published 2021)

P. Fromholz, M. Dalmonte, G. Tsitsishvili, and A.A. Nersesyan.
"Phase diagram of Rydberg-dressed atoms on two-leg square ladders: coupling supersymmetric conformal field theories on the lattice."

B. Beradze and A.A. Nersesyan.
"Diamagnetic current in a zigzag ladder with a uniform flux."

A.A. Nersesyan
"Asymmetric Creutz ladder: topological properties and charge transfer quantum critical transition."

В.Г. Квачадзе, М.Г. Абрамишвили, Г.Г. Абрамишвили, З.Г. Ахвледиани, М.В. Галусташвили, Г.Г. Деканозишвили, В.М. Тавхелидзе.
"ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА НА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ (700-1000 nm) КРИСТАЛЛОВ LiF и LiF:ОН, ОБЛУЧЕННЫХ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ."
Optiks and Spectroscopy ISSN: 0030-400X. стр. 1-14, გაგზავნილია დასაბეჭდათ.

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

G. Khatisashvili, T. Varazi, M. Kurashvili, M. Pruidze, E.Bunin, K. Didebulidze, T. Butkhuzi, E. Bakradze,
J. N. Asatiani, T. Kartvelishvili, N. Sapojnikova.
Arsenic, IntechOpen Book Series. https://www.intechopen.com/online-first/77387, London, UK, IntechOpen,
www.intechopen.com,18p. (2021).
10.5772/intechopen.98779.

N. Asatiani, M. Abuladze, T. Kartvelishvili, M. Osepashvili, A. Shengelaya, D. Daraselia, D. Japaridze, G. Khatisashvili,
T. Varazi, H‑Y. Holman, N. Sapojnikova.
"Copper (II) Ion Action on Soil Bacteria."
Water, Air and Soil Pollution (2021) 232:355, 13p. (2021).
10.1007/s11270-021-05317-7.

T. Kutateladze, K. Bitskinashvilli, N. Sapojnikova, T. Kartvelishvili, N. Asatiani, B. Vishnepolsky, N. Datukishvili.
"Development of multiplex PCR coupled DNA chip technology for assessment of endogenous and exogenous allergens in
GM soybean."
Biosensors (2021) 11:481 (2021). 16p.
10.3390/bios11120481.

E. Gelagutashvili, N.Bagdavadze, A.Gongadze, M.Gogebashvili, N.Ivanishvili.
"Effect of Ag(I), Ni(II), Zn(II) ions on Irradiated Spirulina platensis."
e.prints: arXiv:2102.02007 [physics.bio-ph],Cornell University,2021. 5p. (2021).

Tamar Giorgadze, Vasil Bregadze.
DNA and nanotechnology. United States, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 12 p. (2021).
10.1117/12.2592319.

E.Gelagutashvili, O.Rcheulishvili, A.Rcheulishvili.
"Effect of Na(I) on Bioavailability for Cr(VI)_ and Cr(III)_Arthrobacter species."
e.prints: arXiv:2102.02012 [physics.bio-ph], Cornell University,2021, 6p. (2021).

E.Gelagutashvili, N.Bagdavadze, D.Jishiashvili, E.Ginturi, A.Gongadze, M.Gogebashvili, N.Ivanishvili.
"Influence of metal ions after one year repeated irradiation of Spirulina platensis, Radiobiology and radiation safety."
Journal of Radiobiology and Radiation Safety 1(2),43-48,2021, ISSN 2667-9787. 5p. (2021).

მონასელიძე ჯამლეტი, ღელაღუტაშვილი ეთერი, ბაღდავაძე ნანული, ღონღაძე ალექსანდრე,
გოგებაშვილი მიხეილი, თვაური გენადი, გოგიჩაიშვილი შოთა.
"IgG თერმოსტაბილორობა მრავალჯერადი მიელობით დაავადებულ პაციენტთა სისხლის პლაზმაში."
Indian Journal of Experimental Biology Vol. 59, May 2021, pp. 285-293. 10გვ. (2021).

ნანული კოტრიკაძე, ირმა ბოჭორიშვილი მანანა ალიბეგაშვილი, ლიანა რამიშვილი, ირინა ნაკაშიძე,
თეიმურაზ ჩიგოგიძე, მანანა გორდეზიანი, ანა ხაზარაძე, ბელა სეფიაშვილი, ნინო გაბუნია,
სარფას აჰმადი, ჯამლეტ მონასელიძე.
"ადამიანის სისხლის პლაზმის ცილების კალორიმეტრიული შესწავლა პროსტატით დაავადებული
პაციენტების შემთხვევაში."
Georgina Medical News, 2021 დეკემბერი, VOL. 321 No. 12, 9გვ. (2021).

განყოფილების 2021 წელს დასაბეჭდად გაგზავნილი სტატიები

Other Publications (Tu be published 2021)

ალექსანდრე რჩეულიშვილი, ოლია რჩეულიშვილი, ლელა ტუღუში, ეთერ გინტური, ლევ გეონჯიანი, ვიქტორ მაიერი.
"DETERMINATION OF Cr (III) BY MEANS OF ATOM ABSORPTION SPECTROMETRY."
Annals of Agrarian Sciences (მიღებულია დასაბეჭდად). აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 8 გვ.
10.1016/j.aasci.2018.02.001.

ლელა ტუღუში, ალექსანდრე რჩეულიშვილი, ეთერ გინტური, ოლია რჩეულიშვილი, მანანა გურიელიძე.
"ASSIMILATION OF Cr BY ARTHROBACTER GLOBIFORMIS 151B AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF Zn (II) IONS."
კოდი: ISSN 1512-0287. Georgian Engineering News (მიღებულია დასაბეჭდად), 8 გვ.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
Gongadze A.D., Osidze I.G., Sanikidze M.D.
"Peculiarities of absorption of radionuclides by perennial and annual plants from contaminated soils."
Digital Repository of Georgian Scientific Works. https://openscience.ge/handle/1/2537. 8p. (2021),
10.48616/andr-artc-2021-0001.

K.Kapanadze, A.Magalashvili, P.Imnadze.
"Radiological hazards assessment due to natural radioactivity in soils from Imereti region (Georgia)."
Arabian Journal of Geosciences 14, Article number: 1115, 5p. (2021).
10.1007/s12517-021-07502-8.

Gongadze A.D., Ivanishvili N.I., Gogebashvili M.E., Osidze I.G., Kipariodze S.A., Tulashvili E.V.
"DISTRIBUTION OF RADIOCESIUM AMONG THE ORGANS OF WEEDS PLANTS."
Radiobiologia and Radiation Safety Vol.1#1, p.21-26, (ISSN2667-9787). 5p. (2021).

გურანდა ავქოფაშვილი, ალექსანდრე ღონღაძე.
მონოგრაფია - საქართველოს ზოგიერთი ინდუსტრიული რაიონის ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობა.
გამომცემლობა სამშობლო, თბილისი, ISBN 978-9941-9771-8-3, (გაგზავნილია დასაბეჭდათ), 232 გვ. (2021)..