ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევები
ბოლოდროინდელი
     გრანტები და პროექტები

პუბლიკაციები

          

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
ფოტო ალბომი

თბილისის რეაქტორი IRT-2000
1959 წელს, ექსპლოატაციაში შესვლისას


გამოყენებული ბირთვული საწვავის გატანა რუსეთის ფედერაციაში
თბილისის რეაქტორი IRT-2000 1990 წელს,
მისი ექსპლუატაციიდან გამოყვანის წინ


ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს
ხელმძღვანელის ბ-ნი ჰანს ბლიქსის
ვიზიტი ბირთვულ ცენტრში

რეაქტორის ავზის რადიოაქტიური
ქვედა ნაწილის დაბეტონება


ქვეკრიტიკული გამამრავლებელიდან
ბირთვული საწვავის ამოღება

ქვეკრიტიკული გამამრავლებელიდან
ბირთვული საწვავის სატრანსპორტო
კონტეინერში გადატვირთვა


დაბინძურებული ნიადაგის
რადიონუკლეიდებისაგან გაწმენდის პოლიგონი

ნახერხით გამყარებული
რადიოაქტიური სამანქანო ზეთი


წყლის ზედაპირის გაწმენდის პროცესი
ხის ნახერხის საშუალებით

წყლის ზედაპირის გაწმენდის პროცესი
აქტივირებული ხის ნახშირის საშუალებით