ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა

საბჭოს თავმჯდომარე

ალექსანდრე შენგელაია,    ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.,
     საქ. ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
     ტელ: +(995) 577 446 800
     ელ-ფოსტა: Alexander.shengelaya@tsu.ge

საბჭოს წევრები:

გიორგი ჯაფარიძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.,
      საქ. ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
ვაჟა ბერეჟიანი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ვასილ ბრეგაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
გელა გელაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. კანდ.
ვახტანგ კვაჭაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
გრიგორ მამნიაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ჯამლეტ მონასელიძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
სულხან ნანობაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ალექსანდრე ნერსესიანი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.,
      საქ. ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
იოსებ რატიშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ნელი საპოჟნიკოვა,   ფ.-მ. მეცნ. კანდ.
ალექსანდრე ღონღაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ..
ნანა შათაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ჯუანშერ ჩქარეული,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
გიორგი ჯაყელი   ფ.-მ. მეცნ. კანდ.


საბჭოს მდივანი

მედეა ჯანჯალია,   ფ.-მ. მეცნ. კან.

ტელ: +(995 32) 239 87 83
           +(995) 595 29 68 53
ელ-ფოსტა: m.janjalia@tsu.ge
                       medeadodo@gmail.com