ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა

საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი ჯაფარიძე,    ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.,
     საქ.მეცნ.ერ. აკადემიის აკადემიკოსი
     ტელ: +(995 32) 239 46 19
     ელ-ფოსტა: g.japaridze@aiphysics.ge
                             giajaparidze@gmail.com

საბჭოს წევრები:

ვაჟა ბერეჟიანი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ვასილ ბრეგაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
გელა გელაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. კანდ.
ვახტანგ კვაჭაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
გიორგი მამნიაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ჯამლეტ მონასელიძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
სულხან ნანობაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ალექსანდრე ნერსესიანი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.,
      საქ.მეცნ.ერ. აკადემიის აკადემიკოსი
იოსებ რატიშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ნელი საპოჟნიკოვა,   ფ.-მ. მეცნ. კანდ.
ალექსანდრე ღონღაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ..
ნანა შათაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ალექსანდრე შენგელაია,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ჯუანშერ ჩქარეული,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.


საბჭოს მდივანი

მედეა ჯანჯალია,   ფ.-მ. მეცნ. კან.

ტელ: +(995 32) 239 87 83
            +(995 95) 229 68 53
ელ-ფოსტა: m.janjalia@aiphysics.ge
                         medeadodo@yahoo.com