ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

საერთაშორისო თანამშრომლობა

 1. თსუ-ს ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და
  ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტს შორის,
  ტოკამაკის პლაზმის ფიზიკაში

  (1985 წლიდან. განახლება ხდება ყოველ 5 წელიწადში)

  "Plasma Turbulence, its External Control, Plasma-Wave Interaction, Microwave Plasma Diagnostics on
  the COMPASS Tokamak (IPP Prague) and Open Magnetic Trap OMT-2 (AIP Tbilisi) and Shock Wave
  Dynamics in Neutral Media and Plasma (AIP Tbilisi)"

  (2019 - 2023)

  კოორდინატორები: ს. ნანობაშვილი - პროფესორი (ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი)

  ი. შტეკლი - დოქტორი (პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტი, პრაღა)