ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის

ადმინისტრაცია


ინსტიტუტის დირექტორი

გელა გელაშვილი ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი
     ტელ: +(995 32) 239 87 83
     ელ-ფოსტა: g.gelashvili@aiphysics.ge

დირექტორის მოადგილე

ზაზა როსტომაშვილი ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი
     ტელ: +(995 32) 239 17 54
     ელ-ფოსტა: z.rostomashvili@aiphysics.ge
                             zazarost@yahoo.com

სწავლული მდივანი

მედეა ჯანჯალია,   ფ.-მ. მეცნ. კან.

ტელ: +(995 32) 239 87 83
            +(995 95) 229 68 53
ელ-ფოსტა: m.janjalia@aiphysics.ge
                         medeadodo@yahoo.com

მისამართი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ელ. ანდრონიკაშვილის სახ.
ფიზიკის ინსტიტუტი


მ. თამარაშვილის ქ. 6
0186 თბილისი
საქართველო


ტელ: +(995 32) 239 87 83
ფაქსი: +(995 32) 239 14 94
ელ-ფოსტა: aiphysics@aiphysics.geმდივანი

ნანა გერგაული

ტელ: +(995 32) 239 87 83
ელ-ფოსტა: n.gergauli@gmail.com