ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტი
0186 თბილისი, თამარაშვილის ქ. 6
ტელ: +(995 32) 239 87 83
ფაქსი: +(995 32) 239 14 94
ელ-ფოსტა: aiphysics@aiphysics.ge
www.aiphysics.tsu.ge


21.12.1910 - 08.09.1989
ჩვენი მიზანია სამეცნიერო კვლევები თეორიული, ექსპერიმენტული და გამოყენებითი ფიზიკის ძირითადი მიმართულებებით.ჩვენ ვაწარმოებთ სამეცნიერო კვლევებს
  • ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის,
  • კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის,
  • პლაზმის ფიზიკის,
  • ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის,
  • გამოყენებითი ფიზიკის
მიმართულებებით
1950 წლის დეკემბერში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ დააფუძნა ფიზიკის ინსტიტუტი, რომელიც მის შემადგენლობაში იყო 2006 წლამდე. ამჟამად ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაშია, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი.

ფიზიკის ინსტიტუტმა თანამედროვე სამეცნიერო პოტენციალი შეიძინა პროფესორ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ძალისხმევით. იგი ინსტიტუტს ხელმძღვანელობდა თითქმის 40 წლის განმავლობაში და საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა ფუძემდებლური ექსპერიმენტების წყალობით თხიერი ჰელიუმის ზედენადი თვისებების შესწავლისას.