ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

მიმდინარე საგრანტო პროექტები

 1. ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების შექმნა სწრაფი დარტყმის თანხლებით

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ); 217004; 2016-2019.

  ხელძღვანელი: ბაგრატ გოდიბაძე; ძირითადი პესონალი: ტატიანა გეგეჭკორი, ვახტანგ ფეიქრიშვილი, საბა სულაძე


 2. მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის ძიება მეტალ-ოქსიდურ საზღვრებში

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ); FR17_325; 2017-2019.

  ხელძღვანელი: ალექსანდრე შენგელაია; ძირითადი პესონალი: გრიგორ მამნიაშვილი, დიმიტრი დარასელია, დავით ჯაფარიძე, თორნიკე ჭაბუკიანი


 3. 77 K-ზე მეტი კრიტიკული ტემპერატურის მაღალტემპერატურული ზეგამტარების მიღება
  დინამიკური მეთოდით

  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში & შოთა რუსთაველის ეროვნული
  სამეცნიერო ფონდი (მტცუ & შრესფ): 7090; 2018-2020.

  ხელძღვანელი: ალექსანდრე შენგელაია; ძირითადი პესონალი: გრიგორ მამნიაშვილი, დიმიტრი დარასელია, დავით ჯაფარიძე, თორნიკე ჭაბუკიანი


 4. დარტყმითი ტალღით მაგნიტური ნანოკომპოზიტების მიღება ინდუსტრიასა და მაგნეტოელექტრონიკაში გამოსაყენებლად

  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში & შოთა რუსთაველის ეროვნული
  სამეცნიერო ფონდი (მტცუ & შრესფ): 7081; 2018-2020.

  ხელძღვანელი: ცისანა გავაშელი; ძირითადი პესონალი: ტატიანა გეგეჭკორი, თინათინ ზედგინიძე, გიორგი დონაძე, თორნიკე ქიმერიძე


 5. დიფერენციალური ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრის შექმნა (აგება) და მისი მახასიათებლების შესწავლა

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ); AR-18-629; 2018-2022.

  ხელძღვანელი: ალექსანდრე რჩეულიშვილი; ძირითადი პესონალი: ლელა ტუღუში, ეთერი გინტური, თეიმურაზ ხუსკივაძე, სოლომონ მიქელაძე, ეთერ ღელაღუტაშვილი, თინათინ ზედგინიძე, ვიქტორ მაიერი, თამარ პეტრიაშვილი


 6. სტრუქტურების ფორმირება და დიდმასშტაბიანი ველების გენერაცია გამოწვეული მაგნიტო-სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ პლაზმებსა და სითხეებში

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი SRNSF (Georgia) FR/17_391; 2017-2020.

  ხელძღვანელი: ნ. შათაშვილი; ძირითადი პესონალი: ვ. ბერეჟიანი, ლ. პონიატოვსკი, ი.ჯოხაძე


 7. ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული მასალებისა და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების მიღება

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი SRNSF (Georgia); AR-18-1045; 2018-2021.

  კონსორციუმი: 1)ფ.თავაძის სახ. მეტალურგიის ინსტიტუტი (თმი) და
                                    2) ე.ანდრონიკაშვილი ფიზიკის ინსტიტუტი (აფი)

  ხელძღვანელი: ლ.ჩხარტიშვილი (თმი); ძირითადი პესონალი: ვ.კვაჭაძე (აფი), გ.დეკანოზიშვილი (აფი), ვ.თავხელიძე (აფი), დ.დრიაევი (აფი).


 8. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის მრავალფაზური მაღალტემპერატურული ზეგამტარების დამზადება და მათი კვლევა ვიბრირებადი ენის მეთოდით

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (შრესფ) და მეცნიერებისა და
  ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ); #6317; (STCU-2016-51). 2017-2019.

  ხელძღვანელი: ჯ.ჩიღვინაძე; ძირითადი პესონალი: ვ.თავხელიძე, გ.დონაძე, ს.სულაძე


 9. სწრაფი რეაგირების სტრატეგიის შემუშავება ქიმიურად დაბინძურებული ნიადაგების გასასუფთავებლად ბიოჩიპის და ბიოსორბენტის გამოყენებით

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (შრესფ) და მეცნიერებისა და
  ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ); #6304; (STCU-2016-39). 2017-2019.

  ხელძღვანელი: ნ.ასათიანი; ძირითადი პესონალი: მ.აბულაძე, ნ.საპოჟნიკოვა, თ.ქართველიშვილი


 10. დნმ დიაგნოსტიკური ტექნოლოგია გმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების იდენტიფიკაციისთვის

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (შრესფ) და მეცნიერებისა და
  ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ); #6306; (STCU-2016-47). 2017-2019.

  ხელძღვანელი: ნ.საპოჟნიკოვა; ძირითადი პესონალი: თ.ქართველიშვილი, ნ.ასათიანი, ლ.ასანიშვილი


 11. ახალი კატალიზურ-ქოკატალიზური კომპლექსების დამუშავება მწვანე ენერგეტიკის, ეკოლოგიისა და მედიცინისათვის.

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (შრესფ) და მეცნიერებისა და
  ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ); 2018-2020.

  ხელძღვანელი: მ.ნადარეიშვილი; ძირითადი პესონალი: ე.ჩიკვაიძე, ს.წაქაძე, შ.გოგიჩაიშვილი