ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ფოტო ალბომი

ნილს ბორი ფიზიკის ინსტიტუტში,
1961 წელი.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პირველი
პრეზიდენტი ნიკოლოზ მუსხელიშვილი და საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი მსტისლავ კელდიში ფიზიკის ინსტიტუტში, 1967 წელი.