ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
რეალური კრისტალების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
დაბალი ტემპერატურების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
მაგნიტური სისტემების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
ქიმიური ტექნოლოგიები
   - კვლევები
   - კვლევები

          

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის
განყოფილება

მიმდინარე საგრანტო პროექტები

 1. 77 K-ზე მეტი კრიტიკული ტემპერატურის მაღალტემპერატურული ზეგამტარების მიღება
  დინამიკური მეთოდით.


  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ) & შოთა რუსთაველის ეროვნული
  სამეცნიერო ფონდი     (შრესფ). STCU_7090.    2018 - 2020

  ა.შენგელაია, გ.მამნიაშვილი,დ.დარასელია, დ.ჯაფარიძე, თ.ჭაბუკიანი


 2. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის მრავალფაზური მაღალტემპერატურული ზეგამტარების
  დამზადება და მათი კვლევა ვიბრირებადი ენის მეთოდით.


  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ) & შოთა რუსთაველის ეროვნული
  სამეცნიერო ფონდი     (შრესფ). STCU_6317.    2017 - 2019

  ჯ. ჩიღვინაძე, ვ. თავხელიძე, გ.დონაძე


 3. დარტყმითი ტალღით მაგნიტური ნანოკომპოზიტების მიღება ინდუსტრიასა და
  მაგნეტოელექტრონიკაში გამოსაყენებლად.


  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ) & შოთა რუსთაველის ეროვნული
  სამეცნიერო ფონდი     (შრესფ). STCU_7081.    2018 - 2020

  ც.გავაშელი, ტ.გეგეჭკორი, თ.ზედგინიძე, გ.დონაძე,თ.ქიმერიძე


 4. მაღალტემპერატურული ზეგამტარობის ძიება მეტალ-ოქსიდურ საზღვრებში.

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     (შრესფ). FR 17_325.    2017 - 2019

  ა.შენგელაია, გ.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, დ.ჯაფარიძე, თ.ჭაბუკიანი


 5. ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული მასალებისა
  და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების მიღება.


  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     (შრესფ). AR-18-1045.    2018 - 2021

  ვ. კვაჭაძე, დ. დრიაევი, ვ. თავხელიძე, გ. დეკანოზიშვილი, მ. აბრამიშვილი


 6. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული)
  მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა.


  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ) STCU_7089.    2018 - 2020

  ა. ჭირაქაძე, დ.ჯიშიაშვილი, ზ.შიოლაშვილი, ნ.მახათაძე, ა.ჯიშიაშვილი