ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
<ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
რეალური კრისტალების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
დაბალი ტემპერატურების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
მაგნიტური სისტემების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
ქიმიური ტექნოლოგიები
   - კვლევები
   - კვლევები

          

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის
განყოფილება

დაბალი ტემპერატურების ფიზიკა

დანადგარები და პარამეტრები

1. პინინგის, დისიპაციური პროცესების და მაგნიტური მოვლენების შესასწავლი ხელსაწყო.
მგრძნობიარობა – 10-17 ვატი

ტემპერატურული დიაპაზონი – T ~ 1.5 -
400 K


მაგნიტური ველი – H ~ 0 - 1.8 T

რხევის სიხშირე – ν ~ 0,01 - 0,5 წმ-1


2. შერეულ მდგომარეობაში ცვლადი და იმპულსური მაგნიტური ველებით სტიმულირებული აბრიკოსოვის გრიგალური მესერის დინამიკის და ასევე ნორმალურ მდგომარეობაში მაგნიტური მოვლენების შესასწავლი ხელსაწყო.
ტემპერატურული დიაპაზონი – T ~ 1.5 -
400 K

მაგნიტური ველი – H ~ 0 - 1 T3. ზედაბალტემპერატურული პინინგისა და ენერგეტიკული დანაკარგების შესასწავლი ხელსაწყო.

ტემპერატურული დიაპაზონი

მაგნიტური ველი

რხევის სიხშირე

T ~ 0.3 - 400 K

H ~ 0 - 30 mT

ν ~ 0,05 - 0,5 წმ-1


4. ზედაბალ ტემპერატურაზე მომუშავე აკუსტიკური სპექტრომეტრი.

ტემპერატურული დიაპაზონი

მაგნიტური ველი

რხევის სიხშირე

T ~ 0.3 - 400 K

H ~ 0 - 3 T

ν ~ 3 KHz - 60 KHz

ეს დანადგარები ჩვენს მიერ არის კონსტრუირებული და დამზადებული ფიზიკის ინსტიტუტში.