ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
რეალური კრისტალების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
დაბალი ტემპერატურების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
მაგნიტური სისტემების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
ქიმიური ტექნოლოგიები
   - კვლევები
   - კვლევები

          

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის
განყოფილება

მაგნიტური სისტემების ფიზიკა

დანადგარები და პარამეტრები


ბრუკერის ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის სპექტრომეტრი. სიხშირე 20 მეგაჰერცი.ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის სპექტრომეტრი მაგნიტური მასალების კვლევისათვის. სიხშირის დიაპაზონი 40 – 1000 მეგაჰერცი.ჯეოლის მაღალი გარჩევისუნარიანი ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის სპექტრომეტრი. სიხშირე
60 მეგაჰერცი.ფართოზოლიანი მაგნეტო–აკუსტიკური რეზონანსის გამზომი სპექტრომეტრი.ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის გამზომი სპექტრომეტრი RE1306, მოქმედებს 9.4 გიგაჰერც სიხშირეზე და 100 კილოჰერცი მოდულაციით.ეს დანადგარები ჩვენს მიერაა მოდერნიზებული ფიზიკის ინსტიტუტში.