ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
მოკლე ისტორია
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     თანამშრომლობა

პუბლიკაციები
1) თეორიული პლაზმის
         ფიზიკის ლაბორატორია
2) ექსპერიმენტული პლაზმის
         ფიზიკის ლაბორატორია
3) გამოყენებითი პლაზმის
         ფიზიკის ლაბორატორია

ლაზერული პლაზმა
   - ექსპერიმენტული
           დანადგარები

   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
არანეიტრალური და
     იმპულსური პლაზმა

   - ექსპერიმენტული
           დანადგარები

   - კვლევები
   - პუბლიკაციები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

ადრინდელი ექსპერიმენტები


ეს ექსპერიმენტები განყოფილებაში მიმდინარეობდა 1970-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 1990 წლების დასაწყისამდე.