ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

ლაზერული პლაზმა

კვლევები


  1. CO2 ლაზერის ფოკუსში წარმოქმნილი პლაზმის (ლაზერული ნაპერწკალის) თვისებების შესწავლა.

  2. ლაზერულ ნაპერწკალში წარმოქმნილი დარტყმითი ტალღის თვისებებისა და დინამიკის შესწავლა სხვადასხვა სიმკვრივის გარემოში.

  3. ლაზერულ პლაზმაში ელექტრული დენების და მაგნიტური ველის გენერაცია.

  4. ლაზერული ენერგიის ელექტრულ ენერგიაში გარდაქმნის ფიზიკური პროცესების და ეფექტურობის შესწავლა.

  5. ინფრაწითელი ჰოლოგრაფიული მეთოდის დამუშავება.

  6. ინფრაწითელი ინტერფერომეტრული მეთოდის დამუშავება და დეტექტორული მასალების შერჩევა პლაზმის ელექტრონული კომპონენტის სიმკვრივის გასაზომად 1015 - 1018 სმ-3 დიაპაზონში.