ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება


არანეიტრალური პლაზმის დანადგარი
პარამეტრები

მაგნეტრონის ან შებრუნებული მაგნეტრონის ან პენინგის უჯრედის ტიპის განმუხტვადი მოწყობილობა
მოთავსებულია ცილინდრულ ვაკუუმის კამერაში, რომლის დიამეტრი 10 სმ-ია და სიგრძე 50 სმ. ცილინდრული კამერა მოთავსებულია დასექციებული სოლენოიდის შიგნით. სოლენოიდი დაყენებულია მაიუსტირებელ მოწყობილობაზე, რომელიც მაგნიტური ველის დაყენების საშუალებას იძლევა ცილინდრული ანოდის ღერძის პარალელურად 10-4 radn სიზუსტით.

განმუხტვის ძაბვა V = 1-10 kV.
მაგნიტური ველი B = 0.1-2 kG.
მაგნიტური ველის ერთგვაროვნობა ΔB/B = 0.002
10 სმ-ის ანოდის სიგრძეზე.

სამუშაო აირები: N2, Ar, He.
სამუშაო წნევა: p = 1 x 10-6 - 1 x 10-3 Torr.