ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

ლაზერული პლაზმა

პარამეტრები

λ = 10.6 μ
E = 180 J
τ = 1 μs
სამუშაო გაზი: CO2; He; N2
სამუშაო გაზის აღგზნება: ორმაგი განივი განმუხტვის საშუალებით.
l = 5 მ
V = 6400 სმ3


ლაზერი შეიძლება მუშაობდეს გამოსხივების ორმაგი იმპულსის რეჟიმში, როდესაც იმპულსების ენერგია და მათ შორის დროითი ინტერვალი იცვლება ფართო დიაპაზონში.