ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილებაღია მაგნიტური მახეები OMT-1 და OMT-2
მაგნიტური მახე OMT-1

სიგრძე L = 75 cm
შიდა დიამეტრი R = 14 cm
B0(max) = 0.2 T
სტაციონარული
Ps(max) = 8 kW
ერთგვაროვანი l = 40 cm
ΔB0/B0 = 0.1 %
საცობის ტიპის მახე
fUHF = 2.45 GHz
PUHF = 150 W (სტაციონარული)
პლაზმის ფორმირება ხდება მაგნიტურ მახეში ელექტრონული ციკლოტრონული რეზონანსის რეჟიმში.


მაგნიტური მახე OMT-2

სიგრძე L = 90 cm
შიდა დიამეტრი R = 20 cm
B0(max) = 0.5 T
სტაციონარული
Ps(max) = 30 kW
ერთგვაროვანი l = 55 cm
ΔB0/B0 = 0.1 %
საცობის და მრავალსაცობის ტიპის მახე
fUHF = 2.45 GHz
PUHF = 2 x 150 W (სტაციონარული)
პლაზმის ფორმირება ხდება დამოუკიდებელ ზმს წყაროში ელექტრონული ციკლოტრონული რეზონანსის რეჟიმში და შემდგომ ინჟექცია ღია მაგნიტურ მახეში.