ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

დარტყმითი ტალღის (SW) ექსპერიმენტები


70-იანი წლების დასაწყისში განყოფილებაში მწყობრში ჩადგა CO2 ლაზერი (λ = 10.6 μ). საწყის ფაზაში კვლევები ძირითადად მიმართული იყო CO2 ლაზერის გამოყენებით ჰოლოგრაფიული მეთოდების დამუშავებაზე. 80-იან წლების დასაწყისში კი, როდესაც ლაზერის ენერგია გაიზარდა 180 J-მდე, უკვე შესაძლებელი გახდა ლაზერის ფოკუსში განმუხტვის მიღება და შესაბამისად, როგორც ლაზერული პლაზმის, ასევე დარტყმითი ტალღის გენერირება. შემდგომ უკვე დარტყმითი ტალღის გენერირებისათვის გამოყენებული იქნა სხვა, არალაზერული მეთოდები. ყველაფერმა ამან ინიცირება გაუკეთა ჩვენს განყოფილებაში საერთოდ დარტყმითი ტალღების კვლევის დამოუკიდებელ მიმართულებად ჩამოყალიბებას.