ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

ექსპერიმენტები ტოკამაკებზე


1982 წლიდან დღემდე საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენი ინსტიტუტი აწარმოებს რეგულარულ ექსპერიმენტულ კვლევებს ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტის (IPP, Prague. www.ipp.cas.cz ) ტოკამაკებზე TM-1-MH-ზე (1977-1983), მის გაუმჯობესებულ ვარიანტ CASTOR-ზე (1985-2006) და ახლად დამონტაჟებულ ტოკამაკ COMPASS-ზე (2006), რომელიც EURATOM-ის კოლაბორაციის ფარგლებში (ამ კოლაბორაციის წევრია ჩეხეთის პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტი) გადმოტანილი იქნა კალემიდან (დიდი ბრიტანეთი).

გარდა ამისა, ორმხრივი კონტაქტების საფუძველზე მიმდინარეობს საერთო კვლევები ტოკამაკ
TORE SUPRA-სა (საფრანგეთის ატომური ენერგიის კომისარიატის კადარაშის ცენტრი, კადარაში, საფრანგეთი. http://www-drfc.cea.fr/cea/ts/ts.htm ) და TEXTOR-ზე (იულიხის კვლევითი ცენტრი, იულიხი, გერმანია www.fz-juelich.de/ief/ief-4// )