ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება


ტოკამაკი   COMPASS
(Institute of Plazma Physics AS CR, v.v.i.)


COMPASS (IPP Prague) - ის
პარამეტრები


R = 0.56 m
a = 0.18 - 0.23 m
წაგრძელება = 1.8
Ip(max) = 350 kA
BT(max) = 2.1 T
პლაზმის ფორმა = D, SND, elliptical
იმპულსი = 1 s
PLH1.3 GHz = 0.4 MW
PNBI = 2 x 0.3 MW
TORE SUPRA (Cadarache, France) - ს
პარამეტრები


R = 2.40 m
a = 0.72 m
BT(max) = 4.2 T
Ip(max) = 1.5 MA
იმპულსი = 1000 s
PHF1.3 GHz = 20 MW

CASTOR (IPP Prague) - ის
პარამეტრები


R = 0.40 m
a = 0.085 m
b = 0.10 m
Ip(max) < 25 kA
BT(max) < 1.5 T
წრიული
იმპულსი < 50 ms
PLH1.3 GHz = 40 kW
ne = 0.2 - 3.0 x 1019 m-3
Te(0) < 200 eV
Ti(0) < 100 eV


TEXTOR (fz-Julich, Germany) - ის
პარამეტრები


R = 1.75 m
a = 0.47 m
BT(max) = 3.0 T
იმპულსი = 10 s
NBI, ICRH, ECRH = 9 MW