ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

კვლევები


 1. დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ არეებში

  • დარტყმითი ტალღისა და პლაზმის ფორმირება CO2 ლაზერის ფოკუსში. მათი პარამეტრებისა და თვისებების შესწავლა.
  • დარტყმითი ტალღის ფორმირება სხვადასხვა გეომეტრიის ნაპერწკლური განმუხტვით - ნაპერწკალი, წრფივად განლაგებული მრავალნაპერწკლური სისტემა და სხვადასხვა დიამეტრის რგოლისებური მრავალნაპერწკლური სისტემა.
  • დარტყმითი ტალღის ფორმირება დაბალი წნევის (P<760 ტორი) პირობებში.
  • ტოროიდული დარტყმითი ტალღის ფორმირება რგოლისებური მრავალნაპერწკლური განმუხტველის საშუალებით და თანმდევი კუმულაციური ეფექტები.
  • კუმულაციური ჭავლების დინამიკა და მისი შესაძლო ანალოგია ასტროფიზიკურ ჯეტებთან (jet).
  • დარტყმითი ტალღის გავლა სხვადასხვა გარემოში.

 2. დარტყმითი ტალღის დინამიკა პლაზმაში

  • დარტყმითი ტალღის ფორმირება გაზური განმუხტვის პლაზმაში.
  • დარტყმითი ტალღის დინამიკა პლაზმაში.
  • კუმულაციური ჭავლების დინამიკის თავისებურებები პლაზმაში.

 3. ნაპერწკლური განმუხტვების გამოყენება

  • ნაპერწკლური განმუხტვების გამოყენება ფრეონებისა და NOx-ების დაშლისათვის.
  • ნაპერწკლური განმუხტვების გამოყენება გამონაბოლქვი გაზების გაუვნებელყოფისათვის.
  • ნაპერწკლური განმუხტვების გამოყენება პლაზმა-ქიმიურ ექსპერიმენტებში.